Zajęcia plastyczne

Podczas zajęć plastycznych staramy się stymulować i rozwijać aktywność twórczą dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, dążeń oraz indywidualnych możliwości. Zachęcamy do samodzielnego i twórczego podejścia do każdego zadania. Wiele prac wykonywanych przez dzieci to efekt swobodnej ich twórczości, takie prace dzieci wykonują chętniej, widać, że sprawiają im więcej radości.

W pracy twórczej dzieci korzystają z różnych materiałów: tuszu, styropianu, soli, gąbki, świecy, kleju, gazet oraz z darów natury – kasztanów, żołędzi, piór, suszonych kwiatów, itp. 

Uczestnicy podczas zajęć poznają różne techniki plastyczne:

– malowanie farbami plakatowymi, akwarelami, temperą,

– rysowanie ołówkiem, plasteliną, pastelami,

– techniki graficzne, monotypię, kalkografię,

– kolaż, decoupage,

– malowanie na szkle,

– szydełkowanie, szycie,

– wydzieranie i wyklejanie,

– tworzenie z masy solnej i gliny.


Zajęcia prowadzi p. Beata Kubik.

Zajęcia odbywają się wg harmonogramu zamieszczonego w zakładce plan zajęć.