Świetlica

Świetlica dla dzieci „KŁAPOUSZEK” rozpoczęła swoją działalność w lutym 2000 roku. Dostrzeżono wtedy konieczność zajęcia się dziećmi ze środowisk patologicznych i zagrożonych oraz zaniedbanych wychowawczo, mieszkających głównie na terenie parafii. Z biegiem lat, świetlica stała się otwarta dla wszystkich dzieci potrzebujących pomocy.

Świetlica jest bezpłatną placówką wsparcia dziennego o profilu opiekuńczo–wychowawczym. Jest to atrakcyjne i bezpieczne miejsce przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-18.00. Opiekę wychowawczą zapewnia zespół pedagogów, psycholog i wolontariusze.

Dzienny program obejmuje pomoc w odrabianiu lekcji, korepetycje i zajęcia wyrównawcze. Pozostała część czasu przeznaczona jest na gry i zabawy. Jest to także bezpieczne miejsce do spotkań z rówieśnikami. Codziennie, w trakcie prowadzonych zajęć, dzieci mają posiłek.

Działalność świetlicy uruchamia także pokłady dobra drzemiące w ludzkich sercach. Część naszych wychowanków staje się w sposób naturalny wolontariuszami i chce pomagać młodszym kolegom. Współpracujemy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących i prowadzimy zajęcia integrujące dzieci niepełnosprawne z pełnosprawnymi.

Wszystkie propozycje, jakie oferuje świetlica, są owocem wielkiego wysiłku wychowawców, wolontariuszy, ludzi dobrej woli i darczyńców.

Opiekunem świetlicy jest p. Ewa Ostafin.