Piłka siatkowa

     Ruch jest naturalną potrzebą każdego człowieka, której zaspokojenie zapewnia równowagę psychiczną i fizyczną. Zajęcia ruchowe poprawiają stan zdrowia, wpływają na prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, integrują grupę. Sportowe zajęcia dodatkowe stanowią istotną część kształcenia i wychowania ogólnego i mają wpływ na realizację zasadniczego zadania szkoły w zakresie wychowania fizycznego, tj. dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Brak w młodym wieku zachęty i warunków do systematycznego zaspakajania potrzeby ruchu prowadzi do jej wygaśnięcia. Należy tworzyć warunki do rozwoju zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży, które są tak samo ważne jak zdobywanie wiedzy. W dorosłym życiu zaprocentują zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Sportowe zajęcia pozalekcyjne stwarzają  uczniom możliwość odpoczynku psychicznego, regeneracji sil psychicznych i fizycznych, rozwijania postaw wychowawczych, umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, pozwalają wyładować agresję.

     Parafialny Klub Sportowy PORTA oferuje zajęcia z siatkówki dla młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich oraz dla dorosłych.

     Zajęcia od lat prowadzone są przez trenera p. Marka Nowaka.